Privacyverklaring

Sisumilou gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens Sisumilou verzamelt, wat Sisumilou daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

 

Over Sisumilou

Sisumilou adviseert en ondersteunt ondernemingen en instellingen vanuit het organisatieprincipe samensturing. De contactgegevens staan vermeld onderaan de website.

 

Welke persoonsgegevens Sisumilou verwerkt

Sisumilou kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van haar diensten, en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail via de contactgegevens op de website aan Sisumilou verstrekt. Sisumilou verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw betalingsgegevens

 

Waarom Sisumilou persoonsgegevens verwerkt

Sisumilou verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • Sisumilou heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Sisumilou heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan Sisumilou bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

 

Voor welke doeleinden Sisumilou gegevens verzamelt

Sisumilou verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Sisumilou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met Sisumilou te delen. Sisumilou kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die zij gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Sisumilou op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

Delen met anderen

Sisumilou maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn in dit geval:

 • De hostingprovider, die de website van Sisumilou op zijn server heeft staan;
 • De boekhouder

Het kan bovendien zo zijn dat Sisumilou bij de uitvoering van haar dienstverlening genoodzaakt is bepaalde gegevens bekend te maken aan een derde partij om haar dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Hierover informeert Sisumilou u vooraf.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Sisumilou maakt gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren. Functionele cookies zijn toegestaan.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Zie ook Cookiepolicy.

 

Social media

Op de website van Sisumilou staan Social media knoppen gekoppeld aan het profiel van Milou van Rijn, het gezicht achter Sisumilou. Door gebruik te maken van deze Social media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende social medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube

Soms plaatst Sisumilou een YouTube filmpje op de website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog en thema. Wanneer Sisumilou dit doet, heeft zij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

 

Bewaartermijnen

Sisumilou bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart Sisumilou de gegevens maximaal 24 maanden. Dit doet Sisumilou vanwege de aard van de dienstverlening, bijvoorbeeld vanwege een vervolgactie. 

Wat betreft factuurgegevens houdt Sisumilou zich aan de wettelijke bewaartermijn.

Andere persoonsgegevens verwijdert Sisumilou drie maanden nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Sisumilou. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht aan u of een derde partij of verwijdering sturen naar Sisumilou. Sisumilou zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Sisumilou verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat Sisumilou kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt Sisumilou u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 

Beveiligen

Sisumilou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sisumilou maakt binnenkort gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u eventueel met Sisumilou via haar website deelt niet inzien. 

 

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sisumilou verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sisumilou op. Sisumilou zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

 

Wijzigingen

Sisumilou heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal Sisumilou u informeren via haar website.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 augustus 2018.

 

Contact