VERBINDING EN GEDEELD EIGENAARSCHAP, DE SUCCESFACTOR BIJ DUURZAME PROJECTEN

Of het nu gaat om circulaire economie of om een veerkrachtige regio. Of het nu gaat om omgevingsvisies, transformatievraagstukken van (leegstaand)vastgoed of transitievraagstukken op het gebied van energie, voedsel, zorg of (zwerf)afval projecten worden duurzamer als gebruikers vanaf het begin betrokken zijn. Als gebruikers meemakers zijn is vaak sprake van creatieve en innovatie oplossingen. Dit geldt zowel bij de creatiefase (ontwikkeling) als in de gebruiksfase (beheer). Als voormalig projectontwikkelaar van zorgvastgoed ben ik bekend met businesscases, aanbestedingen, projectmanagement maar vooral met teamvorming en het creëren van betrokkenheid. Mijn ervaring is dat veel onhaalbare projecten haalbaar worden als inwoners en medewerkers meemaker zijn in het creëren  van een duurzame leef- of werkomgeving.

VERDIENMODELLEN

Het zoeken naar andere verdienmodellen of andere vormen van financiering is hier onderdeel van. Ook projecten moeten langdurig kunnen bestaan. Bewoners in de rol van meemakers zijn hierbij essentieel. Dit vraagt wat als het gaat om procesinrichting en projectbegeleiding. Rode draad is het leggen van verbindingen, betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap. Ik beweeg mij niet in één sector maar tussen de hokjes. Als het nodig is kleur ik ook buiten de lijntjes. Hierdoor kan ik verrassende kruisbestuivingen tot stand brengen. Vooruitdenken en meebewegen met wat op je pad komt is mijn kracht. Bekijk mijn projecten