VAN DENKEN NAAR DOEN

Einstein zei eens: “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”

 

Met de kennis van Samensturing als organisatieprincipe maak ik met jou een analyse van je vraagstuk.

Een analyse bestaat uit:

  • uitvraag
  • onderzoek
  • verdiepingsgesprek
  • terugkoppeling

 

Op basis van het verslag is duidelijk:

  • wat het kader is
  • welke keuzen nodig zijn om gedeeld eigenaarschap te creëren
  • waar verbindingen tussen projecten en tussen mensen mogelijk zijn
  • wat de (beslis)ruimte is voor inspraak ter voorkoming van schijnparticipatie

 

Als het gaat over energie en klimaat  zijn oplossingen noodzakelijk die organisaties niet zelf voor elkaar kunnen krijgen. Bovendien is bij energievraagstukken betrokkenheid van burgers belangrijk. Maar besturen over elkaar zal nooit leiden tot een duurzame oplossing waarbij mensen zelf in beweging komen.

Samensturing is voor mij het kader om te komen tot haalbare oplossingen, die mensen zelf willen.

De vraagstukken zijn zeer verschillend. Realisatie van een Tiny Forest met de buurt. Advies over hoe aardgasloze buurten te realiseren. Energiecoöperatie adviseren over hun rol om samen met gemeenten en energiebedrijven invulling te geven aan de energietransitie.

 

Rode draad:

Hoe kun je processen en de bijbehorende netwerken/allianties zo inrichten dat sprake is van Samensturing?

 

analyseSisuMilou

Met een duidelijk kader weet je wat je te doen staat!
Neem nu contact op om een analyse te laten maken van jouw vraagstuk.