PROCESBEGELEIDING

 

Ook ben ik in te huren als procesbegeleider. Ik ben op mijn best als het gaat om het verbinden van mensen en projecten op het gebied van energie en klimaat. Dit kan voor projecten maar ook voor de uitvoering van meerdere projecten in een programma.

Hoe ik dit doe is afhankelijk van mijn positie en het vraagstuk. Dit kan als onafhankelijke buitenstaander maar kan ook als deelnemer vanuit een van de organisaties.

 

Belangrijke voorwaarde is dat het leiderschap ook wordt gegund.

  • Er is overzicht over wat er gebeurt op inhoud en op proces
  • Het fundament (de tijdelijke organisatie) zo in te richten dat sprake is van lichte structuur die tegelijkertijd houvast en ruimte geeft. Remmen en gas geven tegelijk. Toegankelijk is en blijft voor nieuwe deelnemers
  • Welke activiteiten moeten nu worden verricht en welke kunnen later starten
  • Wie is waar bij betrokken in welke samenstelling
  • Welke besluitvorming is op welke momenten noodzakelijk en hoe wordt dat georganiseerd (en contractueel vastgelegd)
  • Wat is nodig om (tussentijdse) resultaten te delen, van te leren en zo nodig bij te sturen

 

ProcesbegeleidingSisuMilou
Als je wilt dat het klopt!
Neem hier contact op om te kijken hoe ik je hierbij kan helpen.